Etusivu » Päijät-Hämeen aluevaltuuston talousarviokokouksen ryhmäpuheenvuoro 19.12.2022 Perussuomalaiset

Päijät-Hämeen aluevaltuuston talousarviokokouksen ryhmäpuheenvuoro 19.12.2022 Perussuomalaiset

Päijät-Hämeen aluevaltuuston talousarviokokouksen ryhmäpuheenvuoro 19.12.2022 Perussuomalaiset

Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät aluevaltuutetut!

Hyvinvointialueet ovat käynnistymässä 1.1.2023. Ensimmäinen talousarviomme on tänään meillä hyväksyttävänä. Talousarviomme on vajaa 12 miljoonaa euroa alijäämäinen, mutta todellisuudessa alijäämä tulee olemaan reilusti suurempi, kun otamme huomioon palkkaharmonisaation, hoitajamitoituksen ja eläkemenoperusteisen tasausmaksun. Horisonttia sumentaa maailmantalouden epävarmuudet kuten kiihtyvä inflaatio nousevine energiakuluineen. Lisäksi poliittiset sekä taloudelliset toimet liittyen Venäjän ja Ukrainan väliseen sotaan sekä koronapandemian lakisääteinen asemointi yleisvaarallisena tartuntatautina, voivat vielä vaikuttaa budjettiin ennakoimattomalla tavalla.

Meillä Päijät-Hämeessä talousarvio on sikäli lohdullinen, että 21 hyvinvointialueen joukossa olemme kolmanneksi paras talouden tasapainoa arvioidessa. Vain yhdellä alueella talousarvio on ylijäämäinen ja meillä alijäämä on toiseksi pienin. Juhlaan ei silti ole aihetta. Tarvitsemme pikaisesti toimia, joilla saamme taloutemme oikaistua, koska jatkossa valtio ei kykene meille antamaan enemmän rahaa sote- ja pela-toimintojen rahoittamiseen. Valtio ei voi loputtomasti elää velaksi. Samaan hengenvetoon voin todeta, ettei tästä syystä meillä ole varaa alentaa potilaskäyntimaksuja, koska ne ovat ainoa keino tuoda tuloja ja joilla voimme säädellä talouttamme. Muutoin taloutemme on täysin valtion meille myöntämän rahoituksen varassa.

Mitä siis voimme tehdä? Me voimme tehdä paljon, jos poliittista tahtoa riittää. Olemme työvoimapainotteinen ala. Niinpä työvoimakulut ja palvelujen osto aiheuttavat noin 94 % kaikista kuluistamme. Sote-ala ei toimi samalla logiikalla kuin kaupalliset alat keskimäärin. Sote-alalla tarjonta lisää kysyntää eikä tarjonta käytännössä koskaan tule tyydyttämään markkinoiden tarvetta. Siksi tämä ala on yksityiselle sektorille oiva tulonlähde ja siksi ainoa keino hillitä sote-alan kuluja on luoda selkeät rajat niille toiminnoille, jotka kuuluvat julkisrahoitteiseen toimintaan ja siihen mikä kuuluu yksityisen sektorin tarjottavaksi.

Elämme vakavassa ristiriitatilanteessa. Meidän tulisi kyetä yhtä aikaa tarjoamaan palveluja yhä suurenevalle joukolle ikääntyneitä, jotka todellakin ansaitsevat ne tehtyään yhteiskuntamme hyväksi merkittävän palveluksen työllään. Samaan aikaan työvoimakuluja tulisi kuitenkin voida vähentää. Vaikka meillä on koko ajan vajetta työvoimasta, ei meillä kuitenkaan ole varaa palkata enemmän työvoimaa eikä meillä ole varaa ostaa enempää palveluja.

Meidän tulisi kohdentaa olemassa oleva työvoimamme tehokkaammin. Meidän tulisi uudelleen palkata enemmän sihteereitä vapauttamaan hoitajien ja lääkäreiden työpanosta potilastyöhön pois tietokokeiden äärestä. Digitalisaatio on paitsi kallista niin se on myös huonontanut työtehoa potilastyössä. Onko robotiikka ratkaisu? Tuskin lähitulevaisuudessa. Tähän mennessä robotiikka leikkaussalien välinehuollossa ja tavaroiden siirtelyssä on ollut paitsi itsessään kallista, myös hidastanut logistiikkaa ja jälleen heikentänyt työtehoa.

Meidän on jokaisella lääketieteen ja sosiaalihuollon alalla ja pelastustoimessa käytävä tarkkaan läpi tieteellisellä seulalla toimiemme aito vaikuttavuus ja kustannustehokkuus. Me pärjäämme pienemmällä palvelujen määrällä ilman kansanterveyden vaarantumista, kunhan resurssit on oikein kohdennettu. Järjestelmämme ei enää paranee palvelujen määrää paisuttamalla vaan purkamalla ja rationalisoimalla olemassa olevaa.

Arvoisa puheenjohtaja!

Tämä alasajo ei tarkoita lääketieteellisen hoidon tason laskua vaan todennäköisesti parantaa hoidon tasoa resurssien kohdennuttua heille, jotka hoitoa oikeasti tarvitsevat. Meidän on herätettävä näyttöön perustuva lääketiede henkiin uudelleen. Meillä on Päijät-Hämeen hyvinvointialueella erinomainen tilaisuus nousta rohkealla politiikalla esimerkiksi muille Suomen hyvinvointialueille.

Kiitos!

Similar Posts