Etusivu » Strategiaseminaarin puhe 9.5.2022

Strategiaseminaarin puhe 9.5.2022

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja hyvät virkamiehet ja -naiset!

Perussuomalaisten aluevaltuustoryhmän puolesta haluan todeta, että olemme ryhmänä tyytyväisiä tähän saakka tuotettuun strategiasuunnitelmaan. Tämä, nyt valmistumassa oleva strategia on hyvin rakennettu ja sen sanamuotoihin ja ideologiseen sisältöön on paneuduttu pietiteetillä.

Strategiaan on asetettu kolme tiukkaa ja vaativaa päätavoitetta:

  1. Vaikuttavat, kustannustehokkaat ja saavutettavat palvelut erinomaisella asiakaskokemuksella
  2. Vakiintunut asema alan parhaana julkisena työpaikkana
  3. Sujuva yhteistyö asukkaiden parhaaksi rakentuu luottamuksesta alueen kuntien, yhteisöjen ja valtionhallinnon kanssa.

Haastavimpana näistä pidän tavoitetta, jossa haluamme vakiinnuttaa aseman alan parhaana julkisena työpaikkana. Todellisuus tämän tavoitteen ja kenttäväen kokemuksen välillä on huomattava, jopa siinä määrin, että moni kokee, että tällä valtuustokaudella emme kykenisi tätä tavoitetta saavuttamaan.

Nyt valmistumassa oleva strategia on ylätason, abstrakti suunnitelma. Se on vielä irti konkreettisesta todellisuudesta, vaikka kuvaakin erinomaisesti hyvinvointialueemme tahtotilaa.

Strategia sanana juontaa polkunsa sodasta. Sana ”strategia” tarkoittaa sotaväkeä (kreikkaa). Strategia tarkoittaa sotasuunnitelmaa, jolla päästään toivottuun tulokseen. Toisin sanoen, strategia on yhtä kuin ”menestymissuunnitelma”. Se on suunnitelma, joka toimii askelmerkkeinä voittoon vihollisesta.

Palveleeko nyt tekeillä oleva strategia tätä tarkoitusta? Vastaus on kyllä ja ei. Se palvelee tätä tointa nyt abstraktilla toivetasolla, mutta ei anna meille valtuustona niitä avaimia, joilla ongelmat voisimme ratkaista.

Aluevaltuusto ja aluehallitus ovat uusia organisaatioita, joille ei vielä ole luotu vakiintunutta asemaa ja muotoa. Meillä on nyt mahdollisuus luoda järjestelmä, jossa demokratia voidaan saada aidosti valjastettua ihmisen hyvinvointia edistämään. Jotta voimme jalkauttaa eli konkretisoida nyt valmisteilla olevaa strategiaa, suosittelen, että teemme kullekin strategian osa-alueelle konkreettisemman toimeenpanosuunnitelman jatkossa. Vain tällä tavoin voimme aluevaltuustona ja -hallituksena saada aidosti valtaa hyvinvointialueemme ratkaisuihin, ja valvomalla toimeenpanosuunnitelman toteuttamista kykenemme ohjaamaan virkamiestason operatiivista toimintaa demokraattisesti valitun organisaation toivomaan suuntaan. Meidän ei tule olla virkamieskoneiston kumileimasimia, vaan meidän tulee demokraattisesti valittuna toimielimenä olla toteuttamassa kansan tahtoa antamalla konkreettiset suuntaviivat, joita virkamieskoneisto voi asiantuntijuudellaan ja taidoillaan toteuttaa mahdollisuuksien mukaan. Näin voimme palauttaa kansan uskon demokratiaan. Kansalaisen tulee kyetä uskomaan vaikutusmahdollisuuksiinsa ja niihin kansalainen uskoo, kun hänen valinnoillaan aidosti on merkitystä.

Aluehallituksena meidän tulee huolehtia, että hallitusta ei kaapata, vaan meidän tulee muistaa roolimme esimiehenä ja valvojana, joka huolehtii siitä, että toimenpidesuunnitelma ja strategia tulee jalkautetuksi aluevaltuuston toivomalla tavalla.

Demokraattisessa järjestelmässä virkamiestaso noudattaa kansan tahtoa ja tätä kansan tahdon toteutumista valvoo aluehallitus ja lopulta aluevaltuusto.

Minä uskon vahvasti, että aluevaltuustona meillä on valta ja mahdollisuus vaikuttaa konkreettisesti aivan ruohonjuuritasoa myöden. Omassa työelämässäni olen havainnut, että yksikön johtajan henkilökohtaiset ominaisuudet kykenevät yksinään vaikuttamaan koko työyhteisön ilmapiiriin ja toimintatapoihin. Kun aluehallitus ja -valtuusto toimivat yhdessä koko Päijät-Hämeen hyvinvointialueen parhaaksi ja valitsee alueelle johtajan, joka toimii esimerkkinä alemmille johtoportaille työntekijä- ja asiakasystävällisestä johtamistavasta, ja jos hallitus ja valtuusto tekevät toimeenpanosuunnitelman, jonka toteutumista valvotaan asianmukaisesti, on vaikea nähdä, että voisimme epäonnistua näissä ylätason strategiatavoitteissamme.

Kuten sodassa, meidän tulee johtaa joukkoja edestä omalla esimerkillämme. Jokaisen hallinnossa olevan tulee myös muistaa, että heidän oma käytöksensä ja heidän oma mallinsa välittyvät ylhäältä alaspäin aivan kaikille tasoille.

Strategiatyön onnistuminen tuleekin vaatimaan paitsi konkreettista asiallista toimintasuunnitelmaa, jonka valvontaan luomme mittarit, myös oikean henkilön valintaa hyvinvointialueemme johtoon aluehallituksemme valvonnan alaisuuteen. Näissä valinnoissa meidän tulee olla strategiamme mukaisesti rohkeita ja uskaltaa tehdä asioita uudella tavalla.

Kiitos.

Similar Posts