Etusivu » Lahden Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoro 28.11.2022

Lahden Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoro 28.11.2022

https://www.mediaserver.fi/live/lahti

Lahden kaupungin talousarvio 2023

Lahden Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoro 28.11.2022

Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut!

Perussuomalaiset ovat yksimielisesti sitoutuneet kaupungin hallituksen talousarvioon. Uusiin menolisäyksiin emme ole valmiita. Budjettiraamin sisällä rahan käyttö on mietittävä tarkasti, hyöty, ei ideologia edellä. Hyötyä ei ole esim. ideologian nimissä tehdyt kymmenien miljoonien katurakennusprojektit. Rahankäyttö tulee priorisoida.

Suomi on vajoamassa taantumaan, jossa bruttokansantuotteen arvellaan kasvavan ensi vuonna 2023 vain 0,5 %. Inflaatio kasvaa voimakkaasti. Tilastokeskuksen mukaan inflaatio oli Suomessa syyskuussa 8,1 %. Korkotaso on nousussa ja Euroopan keskuspankki on ilmoittanut uusia nostoja olevan tulossa vielä alkuvuodesta 2023. Valtion velka kasvaa edelleen ja hyvinvointialueen budjetti on alijäämäinen vuonna 2023. Joidenkin asiantuntijoiden  mielestä olemme jo stagflaatiossa, jossa yhdistyvät korkea inflaatio, heikko työllisyys ja heikko talouskasvu. Tämä on vain aavistuksen vähemmän huono kuin hyperinflaatio.

Yksittäisen kansalaisen kannalta tilanne on synkkä. Kuluttajaliitto on arvioinut, että vain vajaa 15 % kotitalouksista selviää, mikäli talouden kulut lisääntyvät tulorakenteeseen nähden 500 eur kuukaudessa. Tämä summa tulee nopeasti vastaan, kun otamme huomioon heikon palkkakehityksen, pankkilainojen koron nousun ja korkean inflaation. Kuluttajahintojen nousu on pitkälti seuraamusta energian hintojen noususta, joka heijastuu kerrannaisvaikutuksellaan kaikkiin kuluttajahintoihin. Voimmeko omalta osaltamme auttaa? Voiko Lahti omalta osaltaan olla pelastamassa kotitalouksia vaikuttamalla esim. sähkön hintaan alueellaan? Ongelma on todellinen ja kriittinen. Joka viides kotitalous ei selviä pienestäkään kulujen noususta.

Lahden kaupungin tilanne ei ole valtakunnallista tilaa parempi. Kumulatiivinen alijäämä vuosille 2023-25 on 120 000 000 euroa. On uhkana, että kaupungin kassaylijäämä on lähivuosina syöty  ja joudumme rahoittamaan velalla käyttötaloutta. LUMO eli Lahden uudistumis- ja muutosohjelman piti vuosina 2021-23 tuoda vajaan 20 miljoonan euron säästöt. Vaaditaan poliittista yhtenäisyyttä, jotta tavoitteisiin päästäisiin.

Lahden kaupungin talouden käyttökate on heikko. Investointeja ei voida tehdä kuin velkarahalla, koska poistojen summat ovat suuremmat kuin vuosikate (esim. v. 2024 vuosikate n. 8,6 miljoonaa euroa ja poistot 55,7 miljoonaa euroa). Investointeja on siis priorisoitava. Investoinneista keskeisin olisi mielestämme monitoimihallin rakentaminen. Lisäksi koko urheilustadionin nykyinen konsepti on mietittävä uudestaan; jäähallia ei voi enää järkevästi korjata ja suurhallikin on jo 41 vuotta vanha. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa investoinneille tulisi pyrkiä saamaan kumppanuuksia esim. yksityiseltä sektorilta.

Lahdella on liikaa tappiollisia ja kaupungin tuen varassa olevia yhtiöitä. Konserniyhtiöiden määrää on tarkasteltava, tiivistettävä ja muokattava (KV 13.12.2021) . Tässä asiassa ei ole vuoden aikana edistytty poliittisen yhtenäisyyden puuttuessa. Yhtiöiden hallituspaikkoja ei tulisi pitää pelkästään palkintopaikkoina. Riittävä yhtiöiden määrä olisi 7-10 kappaletta. Muut tulisi yksinkertaisesti lakkauttaa tai yhdistää.

Events on lakkautettavana nyt pakon edessä. Tulisi tarkkaan käydä läpi etupainotteisesti ne yhtiöt ja omistukset, jotka eivät ole Lahden kaupungille strategisesti tärkeitä ja taloudellisesti kannattavia. Myyntivoittojen rahat käyttäisimme infran rakentamiseen, ja tonttivarannon kasvattamiseen. Yrityksille on oltava valmiit ratkaisut. Ne eivät odota kaavoituksia eivätkä tarvittavaa infraa vuosikausia. Kaavoituksissa ja tonttiratkaisuissa suosisimme yhteistyötä naapurikuntien kanssa.

Luonnollisiin monopoleihin, kuten Lahti Energian ja LahtiAqua:n myyntiä, edes osittain, ei tulisi tehdä. Vaikka näille yhtiöille helposti löytyisi ostaja, johtaisi se vääjäämättä kuluttajahintojen, osin jopa hallitsemattomaan, nousuun ja pitkällä jänteellä palvelujen laadun heikkenemiseen. Näiden yhtiöiden yhdistäminen voi myös nostaa hintatasoja, koska kiusaus kustantaa esim. LahtiAquan tuotolla LahtiEnergian investointeja kasvaisi liian suureksi. Myös asiantuntijuus toisen alan johdossa voisi kärsiä.

Työterveys Wellamo on tuottanut terveyspalveluja omistajilleen heidän toivomuksestaan edullisesti. Myynnin jälkeen jää nähtäväksi, miten paljon enemmän työterveyspalvelut tulevat maksamaan Lahden kaupungille ja paraneeko palvelutaso. Miten nopeasti kaupasta saatava hinta on kuitattu? Tuleeko Wellamon myynnistä varoittava esimerkki luontaisten monopolien myyntiä harkittaessa? Lahdessakin on esimerkkejä siitä, että Wellamon tapaisessa työterveyshuollon yrityskaupassa lääkärit, eivätkä välttämättä muukaan hoitohenkilöstö, siirry uuden omistajan palvelukseen. Tämä voi aiheuttaa merkittävän resurssipulan ja vaikeuttaa työterveyshuollon asianmukaista toteutumista asiakasyrityksissä.

Lahden alueen yksi suurimpia ongelmia on rakenteellisen työttömyyden jatkuminen. Työttömiä työnhakijoita työvoimasta on noin 13 %. Pitkäaikaistyötön tarkoittaa yli 365 vrk työttömänä ollutta henkilöä. Pitkäaikaistyöttömyyden lohduttomuudesta kertoo se, että Lahdessa yli 60% työttömistä on ollut työttömänä enemmän kuin 1000 vrk. Pitkäaikaistyöttömät eivät siis työllisty, vaikka tässä työttömien joukossa useat edustavat juuri sitä ammattitaitoa, josta on työvoimapulaa tällä alueella. Kaikista työttömistä yli 50-vuotiaita on puolet. Osa näistä odottanee 60-ikävuoden rajapyykkiä, jolloin tulee mahdollisuus päästä helpommin työkyvyttömyyseläkkeelle. Kuntouttava työtoiminta on siirtymässä 1.1.2023 hyvinvointialueeen vastuulle. Lahden kaupungin kannattaa tehdä yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa, jotta pitkäaikaistyöttömistä voitaisiin tehokkaasti seuloa pois se osuus, joka voisi siirtyä eläkkeelle. Sosiaalityö vaatii resurssia, jotta aktivointisuunnittelu saadaan tehokkaasti tehtyä. Sosiaalityö on tällä hetkellä pullonkaula tässä prosessissa. Kaupungin kannattaa olla tässä asiassa proaktiivinen, koska TE-palvelut siirtyvät 1.1.2025 alkaen kunnille kuntakokeilujen päättyessä 31.12.2024. Tällöin taloutemme alijäämää uhkaa syveneminen ns. sakkomaksujen astuessa voimaan jokaisesta pitkäaikaisesta työttömästä työnhakijasta.

Lahden alueella LUT ja Salpaus kouluttavat työmarkkinoille. Haasteena on, löytyykö Lahden alueelta työnantajia. Tämä vaatii tiivistä yhteistyötä yrittäjien kanssa. Tarvittaneen räätälöityjä koulutuksia.

Lahden tilanne on monella tapaa haasteellinen. Poliittisella yhteistyöllä ja yksimielisyydellä, ilman poliittisten irtopisteiden kalastelua, meillä on mahdollista minimoida ongelmia. Me emme voi vaikuttaa osaltamme maailman politiikkaan, mutta me voimme, niin halutessamme, pyrkiä auttamaan paitsi Lahden kaupungin menestymistä tulevaisuudessa, kuin auttaa lahtelaisia energiakriisin kustannuksista selviämisessä. Yhdessä olemme enemmän.

Similar Posts